De GDPR is niet hetzelfde als de AVG-regelgeving

GDPR

Vaak wordt gedacht dat de GDPR hetzelfde is als de regelgeving van de AVG. Hoewel beide regelgevingen begin 2018 werden ingevoerd, zijn er duidelijke verschillen op te merken. Daarbij klopt het wel degelijk, dat er enige overlap zit tussen beide regelgevingen. In dit artikel gaan we in op deze overeenkomsten en de verschillen tussen de GDPR en de AVG. Zowel voor consumenten als voor bedrijven heeft de invoering van deze regelgeving voor grote veranderingen gezorgd. Als consument bent u voortaan beter beschermd, terwijl bedrijven er alles aan moeten doen om hun beveiliging nog verder aan te scherpen. Heeft u enig idee wat de GDPR voor u betekent?

IT

Beschrijving van de GDPR binnen de EU

Om te beginnen is het verstandig om naar de definitie van de GDPR te kijken, waar staat deze afkorting voor? GDPR is een afkorting voor General Data Protection Regulation, welke tegelijkertijd voor alle landen binnen de EU is ingevoerd. Het idee achter de GDPR is dat datalekken in de toekomst nog beter voorkomen moeten worden. Mocht er sprake zijn van zo’n lek, dan moeten betrokken personen hier direct van op de hoogte worden gebracht om verdere schade tegen te gaan. Denk aan een hack van accounts op andere websites, door de diefstal van wachtwoorden. Of wat te denken van de diefstal van persoonsgegevens, die voor identiteitsfraude zouden kunnen zorgen?

Persoonsgegevens

Verschillende tussen de GDPR en de AVG

Zoals eerder in dit artikel al werd aangehaald, bestaan er verschillen tussen de GDPR en de AVG. De AVG geldt namelijk niet voor alle lidstaten, maar specifiek voor Nederland. In de GDPR zit ruimte voor een eigen invulling van bepaalde regelgeving. Dit maakt dat ieder lid van de EU een eigen variant op de GDPR heeft ingevoerd begin 2018. Tussen deze regelgevingen kunnen essentiële verschillen zitten. Een website die aan de Nederlandse regelgeving voldoet, hoeft zodoende niet per definitie aan de Duitse of Belgische regelgeving te voldoen.