ICT programmeur detacheren

Zekerheid voor bedrijven
Ergens in het bestaan van een bedrijf of een organisatie ontstaat er de behoefte aan de diensten van een ICT programmeur. Dat is niet zo vreemd, want overal waar met software wordt gewerkt is de behoefte aan innovatie. Veel bedrijven en organisaties hebben echter niet de behoefte aan een vaste ICT programmeur in vast dienstverband.  Er is eenvoudigweg te weinig werk bij kleinere bedrijven en organisaties om een programmeur op fulltime basis aan het werk te houden. Het is om die reden dat veel bedrijven kiezen voor zekerheid wanneer men iemand inhuurt. Er wordt gebruik gemaakt van de diensten van een detacheringsbedrijf.

Een uitzendbureau met een plusje
Een detacheringsbedrijf is vergelijkbaar met een uitzendbureau. Het grote verschil is dat men personeel uitzet voor een iets langere periode dan een uitzendbureau. Daar waar een uitzendbureau werkt met periodes van bijvoorbeeld één of meerdere weken werkt een detacheringsbedrijf met opdrachten die minimaal drie maanden duren. Het detacheringsbureau biedt dus op die manier zekerheid aan de opdrachtgever dat men voor langere tijd personeel krijgt, maar die zekerheid is er ook voor de programmeur die wordt gedetacheerd naar een bepaald bedrijf. Er is geen sprake van half gekwalificeerd personeel bij een dergelijk detacheringsbedrijf. Er wordt namelijk uitsluitend gewerkt met personeel wat de opleiding heeft gevolgd op het gewenste vakgebied. Wanneer het detacheringsbedrijf niet exact aan die eisen kan voldoen wordt de programmeur bijgeschoold om vervolgens alsnog aan de slag te kunnen.
Voordelen als werkgever
Voor een werkgever heeft het behoorlijk wat voordelen om een gedetacheerde programmeur in te huren. Er is namelijk geen behoefte aan een extra man personeel op de loonlijst. De gedetacheerde kracht is wel in een semi vast dienstverband, maar de loonadministratie en de functioneringsbeoordelingen lopen via het detacheringsbedrijf. Zo heeft de werkgever wel de lusten van een goede programmeur maar niet de lasten die een dergelijke hoog gekwalificeerde werknemer met zich meebrengt. Wordt de werknemer ziek tijdens de werkzaamheden, dan worden er aan de werkgever geen eisen gesteld. Dit is namelijk een risico waar het detacheringsbedrijf zich tegen heeft ingedekt.
Eerst weten wat voor vlees je in de kuip hebt

Een programmeur inhuren voor jouw bedrijf betekent voor veel organisaties een stap in het diepe. Je krijgt een programmeur in huis die jij persoonlijk niet kent. Daarnaast valt het nog te bezien of de programmeur in kwestie wel in het team kan mee functioneren. Het is dan ook een voordeel om een programmeur in te huren via een detacheringsbureau in plaats van dat je iemand op de loonlijst zet. Er kan altijd sprake zijn van een verlengde proefperiode waardoor je als opdrachtgever niet na een aantal maanden alsnog aan een programmeur vast zit. Bovendien heb je geen werkgeversverplichtingen. Zaken als vakantiegeld uitkering en de feestdagen uitkering lopen via het detacheringsbedrijf en niet via jou als opdrachtgever. Zo blijf je als opdrachtgever gevrijwaard van allemaal regelwerk rondom het tijdelijke personeelslid, en ben je vrij om de opdracht af te ronden zonder dat er een ontslagronde nodig is.